ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2521 ทะเบียนเลขที่ 0105521005519  สถานที่ตั้งเลขที่ 109 อาคารซี.ซี.ที. (ชั้น 12)  ถนนสุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพ 10500  ปัจจุบัน บริษัทฯให้บริการที่ปรึกษา พัฒนาระบบงาน ติดตั้งระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงแก่ภาครัฐและเอกชนต่างๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี และประสบความสำเร็จดังรางวัลเกียรติคุณทางด้าน IT ขององค์กรระดับประเทศ ดังนี้

  1. Certification of Completion on CMMI V1.3 ML3 by CMMI Institute Partner (โครงการมาตรฐานกระบวนการพัฒนาระบบงานซัมมิท คอมพิวเตอร์) เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557
  2. Hall of Frame 2012  ของ Software Park  เนื่องในงาน IT Professional Towards AEC
  3. Certification of Completion on CMMI V1.2 ML2 by SEI (โครงการมาตรฐานกระบวนการพัฒนาระบบงานซัมมิท คอมพิวเตอร์) เมื่อ 28 ตุลาคม 2554
  4. Thailand ICT Excellence Awards 2009 (โครงการพัฒนาระบบ C/O Online หอการค้าไทย ได้รางวัล Project of the Year)

แม้ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จะภูมิใจในประสบการณ์ด้านไอทีอันยาวนาน แต่เรามิได้หยุดพัฒนาตนเอง เรายังคงเดินหน้าเสริมความรู้ในเทคโนโลยีใหม่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมกันนี้เรายังคงรักษาคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดด้วยเราเชื่อมั่นในพระบรมราโชวาทแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้ไว้เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2530 ดังนี้

“... เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ  ควรเต็มใจทำ  โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอื่นใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง  คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น  ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ  ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต  ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น “