บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด

เป็นหนึ่งในบริษัทคอมพิวเตอร์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยยุคแรก ๆ ในประเทศไทย

We are technical-oriented IT Company in Thailand!

จัดตั้งและดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมานานกว่า 35 ปี มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ อาทิ Web Application, Database, BPM, SOA, SSO, 2FA, HSM, PKI, Smart Card หรือ OCR/ICR เป็นต้น

 

ทำไม ต้องเป็นซัมมิทคอมพิวเตอร์ ?

 

We provide the total computer solutions and services!!!
 • เราพร้อมมอบคำตอบและบริการสูงสุดด้านคอมพิวเตอร์เสมอ
 • ประสบการณ์ตรงของธุรกิจคอมพิวเตอร์กว่า 30 ปีเป็นที่พิสูจน์แล้ว
 • เราเข้าใจความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ของท่านกับธุรกิจในมือ
 • เราเสนอคำตอบที่นำความสำเร็จให้แก่ธุรกิจของท่าน
 • เรารักษามาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามกรอบ CMMI
 • ทีมเทคนิคของเราให้การสนับสนุนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

OUR DIRECT EXPERIENCES

Technology Skills

 • Big Data
 • Extract Transform Load (ETL)
 • Analytics / Business Intelligence Report
 • Analytic Database Management System
 • Full Text DB / Search
 • Application Server
 • Business Process  Management System and SOA
 • Application Security
 • Smart Card and PKI Application/System

Business Experience

 • Individual and Corporate Income Tax System
 • Excise Tax System Via Internet
 • Certificate of Origin Online System
 • e-Document/ e-Office System
 • Accounting & Finance System
 • Inventory Management System
 • e-Payment Online Banking
 • Personnel Management System/ Payroll system

Certificates

Certificate - ASOCIO Outstanding ICT Company Award 2019

ASOCIO Outstanding ICT Company Award 2019

Big Data Project Breakthrough

Big Data Project Breakthrough
2019 Hitachi Vantara ASEAN CIO & Partner Leaders Forum

Thailand ICT awards (TICTA) 2016 Category Security

Thailand ICT awards (TICTA) 2016 Category Security

Hall of Frame 2012 by Software Park

Hall of Frame 2012 by Software Park 
IT Professional Towards AEC Event

Thailand ICT Excellence Awards 2009

Thailand ICT Excellence Awards 2009
(Project Application Development C/O Online, The Thai Chamber of Commerce)

บริการหลัก

คลิกอ่านรายละเอียด

System Integration

System Integration

ด้วยประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เราได้สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ลูกค้าทั้งงานโครงสร้างระบบสารสนเทศ และเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งได้ส่งเสริมผลงานความสำเร็จของลูกค้าอย่างชัดเจนในงานด้านต่างๆ เช่น การสื่อสารและการร่วมมือ การบูรณาการสารสนเทศ (ข้อความและภาพ)
  

Turn-Key Application Development

เราขอเสนอบริการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ พร้อมการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานได้จริงด้วยทีมงานและเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งจะตอบโจทย์ธุรกิจของท่านด้วยนักวิเคราะห์ระบบมืออาชีพกับนักพัฒนาระบบที่มีประสบการณ์สูง


  

Public Key Infrastructure
PKI Management Server

PKI เป็นสถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งผ่านการพิสูจน์ความน่าไว้วางใจระดับสูงสุดมาแล้ว สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานท่ามกลางความเสี่ยงของระบบอินเตอร์เน็ต

ผลิตภัณฑ์

คลิกอ่านรายละเอียด

ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Document Administration System

บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด ผู้มีประสบการณ์ด้านระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนได้ประมวลความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน EDAS ซึ่งเป็น Web-based Application

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Document Control System

งานสารบรรณเปรียบเสมือนเส้นทางเดินหนังสือหลักของระบบราชการ เมื่อ ซัมมิท คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เราได้คำนึงถึงประโยชน์การใช้งานและความจริงที่ระบบนี้สามารถรองรับงาน สารบรรณเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

Application Security

Application Security

We have a business partner "i-Sprint Innovations" for implementation in Thailand.
i-Sprint Innovations is the premier Credential and Access Management Solutions provider for global financial institutions and high security sensitive environments.

 

สนใจร่วมงานกับเรา

คลิกอ่านรายละเอียด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครวันนี้

ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและมีใจบริการ เพื่อร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

 • System Engineer
 • System Analyst
 • Implementer
 • Help Desk
 • Programmer

5 ตำแหน่ง
5 ตำแหน่ง
5 ตำแหน่ง
5 ตำแหน่ง
10 ตำแหน่ง